TOLLITEENUSED

Florein Logistics pakub oma klientidele järgmiseid tolliteenuseid:
* Eksport- ja importkaupade tollideklaratsioonide vormistamine
* Euroopa ekspordideklaratsioonide sulgemine
* Kliendi esindamine tollis
* Kauba täielik tollivormistus Euroopa Liidus ja Venemaal
* Kauba tolliväärtuse ja tollimaksu esialgne arvutamine
* Kauba vabaringlusse lubamine
* Tollidokumentide vormistamine (CMR, TIR, T1 jms)
* Sanitaar/veterinaarkontrolli korraldamine ja vastavate dokumentide vormistamine
* EUR1 vormistamine ja hinnakirjade kinnitamine Eesti Kaubandus-Tööstuskojas
* Veose vormistamine Eesti vabas tollitsoonis
* Kauba omanikuvahetus vabatsoonis