LADUSTAMINE

Florein Logistics teeb koostööd mitmete tolliladudega Leedus, Lätis ja Eestis. Meie tööd lihtsustab ladude sobiv asukoht, läheduses asuvad lennujaamad, auto- ja raudteed ning sadamad, laadimisrampide ja juurdepääsuteede olemasolu.
Tolliladude põhiteenuste nimekiri:
* pealelaadimine (mehhaniseeritud või käsitsi, sh ohtlike veoste pealelaadimine)
* kauba hoidmine laos
* transiitkauba hoidmine Eesti laos, ilma importimise ja edasisaatmise kohustuseta – ühe aasta jooksul või kauem
* kauba sorteerimine, pakkimine ja komplekteerimine
* kauba ja transpordivahendite kaalumine
* kaubaveoga seotud dokumentide vormistamine
* surveieri teenused